Onze missie

Het StreekFonds wil de cultuurhistorische en landschappelijke waarde van de Krimpenerwaard versterken en het landschap beleefbaar maken. Speciale aandacht is er voor projecten die een relatie leggen tussen het landelijk gebied en de aangrenzende stedelijke omgeving. Hiervoor geeft het fonds financiële ondersteuning aan kleinschalige en particuliere initiatieven die aan dit doel bijdragen.

Het StreekFonds verbindt

Het StreekFonds werkt voor de streek en met de streek. Het fonds verbindt partijen, zodat initiatieven uit kunnen groeien tot gezamenlijke projecten en ideeën tot bloei kunnen komen. De projecten zijn realistisch, met grote betrokkenheid door praktische participatie en handen uit de mouwen. Het fonds wil enthousiasme en inzet genereren, wil toegankelijk en concreet zijn. Het landschap van de  Krimpenerwaard is immers een zaak van iedereen.

Het StreekFonds zet zich in voor

  • behoud, herstel en toename van de biodiversiteit in de Krimpenerwaard;
  • behoud en herstel van cultuurhistorische waarden in de Krimpenerwaard;
  • behoud en herstel van landschappelijke waarden in de Krimpenerwaard;
  • bevorderen van betrokkenheid van bewoners bij de Krimpenerwaard.

Klik hier voor het jaarverslag 2021

Hieronder is het jaarverslag 2020 te lezen. Of download hier.

Loading...