Veenweidenlessen voor basisschoolleerlingen

veenweideles

 

Kinderen zijn de toekomst. Als we ze al vroeg betrekken bij hun eigen leefomgeving en ze leren hoe uniek en kwetsbaar die is, zullen ze er nu en later voorzichtiger mee omspringen.

Het Zuid Hollands Landschap heeft met het Veenweidepact een aantal Veenweidelessen uitgevoerd, die zeer goed zijn ontvangen op de deelnemende basisscholen. Met een bijdrage uit het StreekFonds kunnen de lessen verder verbeterd worden en kunnen meer scholen meedoen.
Een aantal leerlingen van basisschool De Wegwijzer: "Wat ik vooral leuk vond was dat we lekker vies mochten worden. En we mochten in de grond boren. Er zijn best veel lagen. Die moesten we in een doorzichtig buisje stoppen en dat mogen we mee naar huis nemen."
"Dat van die veenbodem wist ik niet: als er geen water bij zit, dan gaat het veen weg. Dan zakt de bodem dus een stukje. Dat is niet overal in Nederland, alleen in veengebieden en dat is de Krimpenerwaard." "Ik dacht dat we niet veel vogels zouden zien, maar dat viel best wel mee. Vooral veel eenden. Ik vond graven naar dieren in de bodem een beetje eng. We hadden allemaal regenwormen en pissebedden."
"Er liggen allemaal steden om de Krimpenerwaard heen. Best wel zielig voor die kinderen, want die hebben bijna alleen maar steen om zich heen. Die weten soms niet eens dat melk van een koe komt! We hadden bedacht dat ze maar eens hier naartoe moesten komen om bij de boer te kijken."

Margo Verhagen, eductief medewerkster voor dit project: “Met deze les willen we de kinderen bewust maken van de bijzondere omgeving waarin zij wonen, leren en spelen. Ze leren hoe de bodem is opgebouwd door grondmonsters te nemen, en ze bedenken welke problemen zo'n veenbodem met zich mee kan brengen. Ze bouwen een hut van wilgentenen - die van nature voorkomen in het gebied. We laten ze ook zien welke vogels er leven en welke insecten de bodem gezond houden. We maken ze bewust van het feit dat ze in een open agrarisch gebied wonen en dat er steden rondom liggen. Ze bedenken zelf dat het handiger is als het land van de boeren dicht bij elkaar ligt, en dat ze dus met elkaar moeten ruilen. De stedelingen hebben de Krimpenerwaard nog niet ontdekt. We laten de kinderen daarom ook brainstormen over nieuwe recreatieve mogelijkheden voor de Krimpenerwaard, die kinderen uit de steden rondom het gebied ook zullen aanspreken. Dan verzinnen ze zwemsloten, maar vooral een landje waar je lekker kunt klauteren, hutten kunt bouwen en vies mag worden."

Burgemeester Van der Kluit van de gemeente Nederlek is nauw betrokken geweest bij de eerste lessen: “Het Veenweidepact, waar ik lange tijd intensief bij betrokken ben geweest als bestuurder, gaat over de toekomst van de Krimpenerwaard. Kinderen zijn de toekomst. Ik vind het belangrijk dat zij weten wat er om hen heen gebeurt en waar zij onderdeel van zijn. Door dat in de vorm van lessen te gieten, krijgen scholieren een kijkje in hun toekomst.”

Gevraagde investering vanuit het StreekFonds: € 15.000,-

veenweideles   schaapskooi 10