StreekFonds staat open voor projectaanvragen

StreekFonds staat open voor projectaanvragen

 

Het StreekFonds Krimpenerwaard geeft financiële ondersteuning aan kleinschalige en particuliere initiatieven. Daarmee wil het fonds de cultuurhistorische en landschappelijke waarde van de Krimpenerwaard versterken en het unieke landschap beleefbaar maken. Dankzij gulle giften van particulieren, bedrijven en  organisaties zit het Streekfonds goed bij kas. Het bestuur roept dan ook op om nieuwe aanvragen te doen.  

De film ‘Polder, overleven in de Krimpenerwaard’, het bevorderen van broedplaatsen voor de zwarte stern en het herstel van polderkades, pestbosjes en andere kleine landschapselementen. Stuk voor stuk zijn het voorbeelden van geslaagde projecten die het StreekFonds het afgelopen jaar ondersteunde.

Doelen

De projecten zijn gericht op het behoud, herstel en de toename van de biodiversiteit in de Krimpenerwaard, of versterken de cultuurhistorische en/of landschappelijke waarden van het gebied. Ook kunnen projecten de betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving bevorderen. Speciale aandacht is er voor projecten die een relatie leggen tussen het landelijk gebied en de aangrenzende stedelijke omgeving.

Voorwaarden

Het Streekfonds stelt geld beschikbaar voor activiteiten die niet (helemaal) door andere middelen bekostigd kunnen worden. Of die zonder een bijdrage niet van de grond komen. De projecten zijn realistisch, met grote betrokkenheid door praktische participatie en handen uit de mouwen. Ook moeten ze innovatief en duurzaam zijn, met aandacht voor ecologische, economische en sociaal maatschappelijke aspecten. Ze hebben betrekking op één of meer van de volgende thema’s: natuur, water, milieu, landschap, cultuurhistorie, (multifunctionele) land- en tuinbouw, toerisme en recreatie, leefbaarheid. Alle voorwaarden zijn hier te vinden.