Herstel fundering kerk parochie Sint Barnabas in Haastrecht

barnabaskerk

 

De Sint-Barnabaskerk in Haastrecht is een neoclassicistische eenbeukige kerk gebouwd tussen 1852 en1854 naar een ontwerp van W.J. Vogelpoel. Om de karakteristieke kerk voor Haastrecht en omgeving te kunnen behouden, vroeg de kerk een bijdrage aan het Streekfonds Krimpenerwaard.

Barnabaskerk
Het kerkgebouw

De neoclassicistische kerk heeft ook elementen die aan de barok zijn ontleend. In de voorgevel is een door de kroonlijst stotende hogere middenpartij te zien met pilasters en fronton. De zijstukken van de gevel hebben inzwenkende bekroningen.

Verzakking en scheurvorming

Het kerkgebouw in Haastrecht had te kampen met verzakking en scheurvorming. Voor het herstel van de fundering moest een flink aantal stalen buispalen de grond in. Voor die palen startte de kerk een sponsoractie. Elke paal wordt gesponsord door een particulier of organisatie die de kerk een warm hart toedraagt. In april 2016 ging de eerste paal de grond in.


Het Streekfonds heeft de restauratie gesponsord met een bedrag van €2000.

Meer over de restauratie

Informatie over de restauratie van de kerk leest u op http://www.parochiedeblijdeboodschap.nl/docs/2016/20160610_Haastrecht_Nieuwbrief.pdf