Kansen voor de boerenzwaluw

boerenzwaluw

 

Boerenzwaluwen hebben het moeilijk in Nederland. Er zijn steeds minder plekken geschikt om te nestelen. 

De boerenzwaluw maakt het liefst zijn nest in boerenschuren of loodsen. Dat doen ze als ze in Nederland zijn, van april tot oktober. De agrarische vereniging Weidehof samen met de Natuur- en Vogel Werkgroep Krimpenerwaard (NVWK) boerenzwaluwpotten in diverse stallen ophangen, om deze bijzondere vogel een nieuwe kans te bieden.

Arie Dorsman van de Natuur- en Vogel Werkgroep Krimpenerwaard: "We zijn met de werkgroep al een aantal jaren bezig om de huiszwaluw en de boerenzwaluw onderdak te bieden, want die verdwijnen langzaam uit het landschap. De boerenerven zijn steeds vaker verhard en alles wordt netjes gehouden. Dat betekent dat de zwaluwen heel moeilijk aan bagger en klei kunnen komen. Maar dat is nou precies de metselspecie die ze nodig hebben voor het bouwen van een nest. Zwaluwpotten werken erg goed. We hangen er drie of vier op en dan zie je al gauw dat de zwaluwen er tien bijbouwen. Het zijn natuurlijk vogeltjes die in kolonie leven."

"We willen nu samen met de agrarische vereniging Weidehof een groot aantal boerenzwaluwen onderdak gaan geven bij boeren in de stal. Boerenzwaluwen zitten namelijk het liefst in schuren of stallen waar dieren in wonen, omdat daar veel insecten zitten. De zwaluw is een enorme insectenjager. Voor de boer (en de koe) een nuttig diertje dus. Zonde toch, als die prachtige vogeltjes uit de Krimpenerwaard zouden verdwijnen. We zijn nu op zoek naar boeren die er oren naar hebben om een aantal potten in de stal te hebben. Dan hangen we die met onze vrijwilligers op."

Gevraagde investering vanuit het StreekFonds: € 3.300,- (300 potjes á 11,-) of meer           GEREALISEERD

zwaluwpotten   zwaluwpot onder dakrand