Licht op de linie

lichtopdelinie

 

Schoonhoven en Vlist maakten deel uit van de Oude Hollandse Waterlinie, die ons in 1672 verdedigde tegen de Franse troepen. Het project Licht op de Linie zet het licht op die historische Waterlinie. Het Streekfonds steunt het project, omdat het de geschiedenis van de Krimpenerwaard op bijzondere wijze beleefbaar maakt.

Schoonhoven

Licht op de Linie vindt plaats in september 2016. In vestingstad Schoonhoven worden bomenrijen op de vestingwallen en andere linielocaties ‘s avonds uitgelicht. Het water in de haven wordt verlicht door kroonluchters van plastic flessen, die schoolkinderen deze zomermaanden maakten. In het donker is de oude Waterlinie goed te zien.
Ook aan de overzijde van de Lek, in tweelingstad Nieuwpoort, wordt de Waterlinie verlicht. Een voetveer vaart tussen de oude vestingsteden heen en weer. Gidsen brengen de geschiedenis tot leven tijdens  wandelingen in de schemer.

Vlist

schanskorven in de VlistOp een eiland in de Vlist heeft in het verleden de Koeneschans gelegen, een verdedigingswerk in de Oude Hollandse Waterlinie. Ook de Koeneschans wordt aangelicht tijdens het evenement Licht op de Linie.   
          

 


schanskorven in de Vlist tijdens Licht op de Linie
 

Steun van het Streekfonds

Het Streekfonds Krimpenerwaard steunde Licht op de Linie in Schoonhoven met een bedrag van €2000. Het project maakt de geschiedenis van de Krimpenerwaard als deel van Holland beleefbaar tijdens een aantrekkelijk evenement en komt bovendien tot stand in samenwerking met veel partijen. De Stiching Groene Hart is initiatiefnemer van het project.

Meer informatie is te vinden op:

http://www.oudehollandsewaterlinie.nl/lichtopdelinie
http://www.vvvschoonhoven.nl/nl/nieuwspagina/2016/licht-op-de-linie
http://groenehart.info/2016/09/licht-op-de-linie-van-start/
http://groenehart.info/2016/09/koeneschans-in-vlist-verlicht/