Herstel landschap Krimpenerwaard

herstel landschap kw

 

In de Krimpenerwaard zijn veel cultuurhistorisch, landschappelijk en ecologisch waardevolle elementen met een achterstand in het onderhoud en onduidelijkheid omtrent het beheer.

Het Streekfonds steunt projecten die het oer-Hollandse landschap van de streek versterken. Zoals de hoogstamboomgaard in Kattendijk, de elzensingel en  een geriefbosje in Benedenkerk en  een meidoornhaag in Nespolder, die onlangs in oude glorie werden hersteld.appelgaard hoogstamfruit 2 klein

Aan de Kattendijk in Gouderak werd een hoogstamboomgaard in oude glorie hersteld. Naast een grootschalige snoeibeurt van de fruitbomen zijn de opengevallen plekken in de boomgaard opnieuw ingeplant met oude hoogstamrassen, is een zeer grote omgewaaide populier verwijderd, de oever hersteld en knotbomen en elzen langs de watergang gesnoeid. Tenslotte zijn een steenuil-nestkast en een nestkast voor de grauwe vliegenvanger geplaatst. Beide vogelsoorten zijn karakteristiek voor oude boomgaarden. In het najaar van 2016 zijn de eerste appels en peren geoogst. De oogst is verwerkt tot appelperensap.

Elzensingel Benedenkerk

Bij een particulier in Benedenkerk is een zware elzensingel gesnoeid en het achterstallig onderhoud van een karakteristiek geriefbosje weggewerkt. Het geriefbosje is afgezet voor het vee en er is een steenuil-nestkast geplaatst.

Meidoornhaag Nespolder

In de Nespolder is een 600 meter lange meidoornhaag geplant op de erfscheiding tussen een camping en het natuurgebied. De Nespolder heeft door de ligging aan de Lek deels kenmerken van een rivierenlandschap, waar een meidoornhaag goed in past. De combinatie van bloemrijke heesters die vol op de zon staan, maken de haag aantrekkelijk voor vlinders en andere insecten.

Uitvoering

De werkzaamheden werden uitgvoerd door Weidehof, de stichting voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de Krimpenerwaard. Die stichting neemt de helft van het project voor haar rekenening. Het Streekfonds Krimpenerwaard vergoedt de andere helft met UPG-Geld van de provincie.