Artikel Algemeen Dagblad

tegel

 

Op 14/11/2017 vertelden secretaris Katrien Prak en vogelkenner Jan van der Winden aan AD Groene Hart over het belang van de Zwarte stern voor de Krimpenerwaard. "Zwarte stern graadmeter voor natuur in Waard"

Artikel