donderdag, 15 februari 2018 11:04

Silver Design in Time

Project Silver Design in Time


In deze tentoonstelling toont het Zilvermuseum in Schoonhoven aan de hand van objecten 100 jaar zilverindustrie in Nederland. Naast de opkomst, glorietijden en stagnatie van deze industrie, is er aandacht voor het ambacht van zilversmid, dat in Schoonhoven nog steeds wordt doorgegeven. Het StreekFonds steunde deze tentoonstelling met een bijdrage van 2.500 euro.

De tentoonstelling vindt plaats van 15 juni 2017 tot en met 4 maart 2018 en sluit aan bij de doelstellingen van het Streekfonds om cultuurhistorische waarden te behouden en de geschiedenis van (een deel van) de streek te laten beleven.

Publicatie en activiteiten

Aan de tentoonstelling is een publicatie gekoppeld en een cultureel programma met een symposium, jeugd universiteit, rondleidingen en een speciaal kinderprogramma. Voor scholieren van het voortgezet onderwijs is er een educatief programma rond de tentoonstelling.

Financiële steun

De tentoonstelling werd kwam tot stand met financiële steun van Streekfonds Krimpenerwaard, Hendrik Mullerfonds, Gravin van Bylandt Stichting, Stichting Dorodarte, J.E. Jurriaanse Stichting, Rivierenlandfonds, Rabobank Utrechtse Waarden, De Gijselaar-Hintzenfonds, Gemeente Krimpenerwaard, Stichting Zabawas, VSBfonds, De Resolutie van Zijderveld, stichting de Ziekenfondsbode, Van der Mandele Stichting, Ars Donandi, Stichting Virtutis Opus, Unlimited Originals, Ondernemersfonds Schoonhoven en St. Pieter Bastiaan.