donderdag, 15 februari 2018 14:05

Krimpenerwaardboek

Krimpenerwaardboek thumbnail


Het Krimpenerwaardboek toont het leven in de Krimpenerwaard vroeger en nu in woord en beeld. Het kwam in april 2017 uit. Het Krimpenerwaardboek benadrukt de cultuurhistorische waarden van de streek. Daarom steunde het Streekfonds de totstandkoming ervan met een bijdrage van 500 euro.

Geschiedenis

In Het Krimpenerwaard Boek wordt aan de hand van ruim tweehonderd verhalen en wetenswaardigheden de geschiedenis van de streek en haar inwoners geschetst. Een geschiedenis van steenplaatsen, scheepswerven, zilversmidsen en uitgestrekte weilanden. Van zalmvissers, walvisjagers, schoolmeesters en klompenmakers.

Gegevens

Het Krimpenerwaard Boek telt een kleine driehonderd pagina’s en kost 14,95 euro. ISBN 978 94 625 8187 6. De schrijver is Sander Enderink, die eerder meewerkte aan de tentoonstelling Eenheid in verscheidenheid (2015, Streekmuseum Krimpenerwaard) en de Reisgids Krimpenerwaard (2016, educatief project).