donderdag, 03 mei 2018 13:54

Beleef de Hollandse Waterlinie langs de Vlist

Beleef de Hollandse Waterlinie langs de Vlist


Het gebied langs de Vlist herbergt veel elementen die essentieel waren voor de werking van de Oude Hollandse Waterlinie: de vestingstad Schoonhoven, de Franse Kade, het schanseilandje Koeneschans, de Boezemmolen achter Haastrecht met de demonstratieboezem waar inundatie plaats kan vinden en het gemaal. In deze prachtige omgeving komen landschapsgeschiedenis, cultuurgeschiedenis, waterbeheer en recreatie organisch samen.

Het project bestaat uit drie deelprojecten:

  1. Promoten van de (historische) iconen in het gebied.

  2. Beleef de Vlist; het betrekken van bewoners & het verbinden van lokale ondernemers.

  3. Toewerken naar een integraal overkoepelend aanbod gericht op recreatie.

Het StreekFonds is gevraagd € 1820 bij te dragen.

 

Voor meer informatie, klik op één van onderstaande logo's.

efgoedhuis ZH
 
 
 ZHLandschap  
 koeneschans  
 oude hollandse waterlinie