woensdag, 19 december 2018 08:16

Doe een projectaanvraag

doe een aanvraag


Een oer-Hollands veenweidelandschap met de koe in de wei, oude boerderijen, molens en gemalen, weidevogelnatuur, sfeervolle dorpjes en een verscheidenheid aan bedrijven: dat is de Krimpenerwaard.

Het StreekFonds vindt het belangrijk dat de kinderen van nu straks nog steeds kunnen genieten van de groene weidsheid van het landschap. Daarom ondersteunen we projecten die de Krimpenerwaard duurzaam ontwikkelen en aantrekkelijk houden voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Doet u mee?

Doel van het Streekfonds

Het Streekfonds wil de cultuurhistorische en landschappelijke waarde van de Krimpenerwaard versterken en het landschap beleefbaar maken. Speciale aandacht is er voor projecten die een relatie leggen tussen het landelijk gebied en de aangrenzende stedelijke omgeving. Hiervoor geeft het fonds financiële ondersteuning aan kleinschalige en particuliere initiatieven die aan dit doel bijdragen.

Het StreekFonds steunt projecten die bijdragen aan

  • behoud, herstel en toename van de biodiversiteit in de Krimpenerwaard;
  • behoud en herstel van cultuurhistorische waarden in de Krimpenerwaard;
  • behoud en herstel van landschappelijke waarden in de Krimpenerwaard;
  • het leggen van een relatie tussen het landelijk gebied en de aangrenzende stedelijke omgeving;
  • bevorderen van betrokkenheid van bewoners bij de Krimpenerwaard.

Gerealiseerde projecten

In de afgelopen 6 jaar heeft het Streekfonds financieel bijgedragen aan een 30-tal kleinschalige projecten in de Krimpenerwaard. Voorbeelden zijn de Foodkaart Krimpenerwaard, Festival Proef de Krimpenerwaard,het Paspoort Krimpenerwaard voor kinderen diverse projecten voor de leefbaarheid en beleefbaarheid van de zwarte stern, een nieuwe expositieruimte in het streekmuseum in Krimpen aan den IJssel,het project houten hekken voor vlinders,landschappelijke beplanting langs Tiendwegen,groene schoolpleinen, de tentoonstelling Feest! in het Zilvermuseum in Schoonhoven en de inrichting van het entreegebied van Goudasfalt bij Gouderak.

Doe mee en doe een aanvraag

Heeft u plannen voor een project dat aan onze doelstellingen voldoet en wilt u hiervoor financiële steun aanvragen? Op onze website vindt u onder de knop ‘Doe mee’ ons aanvraagformulier met daarin de voorwaarden waaraan uw projectaanvraag moet voldoen. Op 29 januari, 18 maart, 17 juni, 30 september en 25 november 2020 komt het bestuur bijeen om aanvragen te beoordelen. U kunt uw aanvraag tot twee weken voor elke vergadering indienen.