vrijdag, 28 augustus 2020 17:22

StreekFonds ondersteunt project ‘Oorlog dichterbij in Midden-Holland’

Verhalenfestival Haastrecht 

Met het project ‘Oorlog dichterbij in Midden-Holland’ brengen Streekarchief Midden-Holland, de bibliotheek van Gouda en verzetsmuseum Libertum de regionale impact van de Tweede Wereldoorlog bij leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs van onder andere de Krimpenerwaard. StreekFonds Krimpenerwaard ondersteunt dit het initiatief met een financiële bijdrage.

“Daar zijn we erg blij mee”, zegt Coretta Bakker namens de organisatie. “Mede daardoor konden we een speciaal ‘koffertje’ vol educatief materiaal samenstellen. Daarnaast zijn we bezig met een speciale website vol oorlogsverhalen uit het gebied. Die site hopen we dit najaar officieel te presenteren.”

In eerste aanleg was het de bedoeling dat project ‘Oorlog dichterbij in Midden-Holland’ al dit voorjaar volledig zou worden uitgerold. De corona-maatregelen gooiden deels enig roet in het eten. “Op zich jammer, mede gezien het feit dat we in mei met zijn allen groots 75 jaar bevrijding hadden willen vieren”, aldus Coretta Bakker. “In plaats daarvan hebben we activiteiten deels moeten doorschuiven. Vervelend, maar geen ramp. De koffertjes met inhoud en de website met de oorlogsverhalen hebben geen houdbaarheidsdatum; je kunt ze ook de komende jaren prima blijven gebruiken.”

De koffers bevatten foto’s en dokumenten welke door het Streekarchoef Midden-Holland beschikbaar zijn gesteld. Daarnaast levert Bibliotheek Gouda een lijst met relevante boeken die aldaar verkrijgbaar zijn en zorgt verzetsmuseum Libertum voor allerlei voorwerpen die aan de oorlog doen herinneren. “De koffers brengen de oorlog voor kinderen dichterbij”, weet Coretta Bakker. “En dat heeft alles te maken met de inrichting ervan. We hebben gekozen voor ‘regionale’, herkenbare inhoud: die straat in jouw dorp waar een bom viel, waar iemand uit het verzet woonde of waar Joodse mensen werden weggevoerd.” Coretta Bakker constateert dat er zeker ook onder de basisschooljeugd veel belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog bestaat. “En die beperkt zich echt niet alleen tot de maanden april en mei”, weet ze. “Die interesse gaat ‘jaarrond’. We verwachten dan ook heel wat kinderen te kunnen bereiken met de koffers.”

De koffers kunnen worden aangevraagd bij Streekarchief Midden-Holland en De Vlibliotheek van Gouda.