vrijdag, 23 oktober 2020 08:06

StreekFonds levert bijdrage aan ‘Groene Belevingspunten’

Verhalenfestival Haastrecht 

StreekFonds Krimpenerwaard heeft besloten een financiële bijdrage te gaan leveren aan het project ‘Groene Belevingspunten’ van Struinen & Vorsen, een netwerkorganisatie waarbij 150 deelnemers uit het Groene Hart zijn aangesloten; bedrijven en organisaties die het agrarisch cultuurlandschap willen laten beleven en proeven.

“We zijn geweldig blij met de donatie”, vertelt Anita van Staveren, projectleider van de ‘Groene Belevingspunten’. Daarmee kunnen we met name kinderen en jonge gezinnen op een aantrekkelijke en speelse manier stimuleren om ‘de boer op te gaan’ en kennis te maken met heerlijk vers voedsel direct van de grond en de ‘helpers’ van boeren, telers en producenten, namelijk de insecten, vlinders en bijen. Zij zorgen voor een goede oogst. Door deze helpers in de schijnwerpers te zetten, willen we ook jonge gezinnen en kinderen interesseren en bewuster maken aangaande de kringlopen en de relaties tussen natuur, landschap en cultuur binnen de voedselketen. Door lokaal consumeren te combineren met lokaal recreëren willen we dus een bredere doelgroep bereiken. Door er tevens een educatief element aan toe te voegen wordt een bezoek aan een groen belevingspunt ook interessant voor scholen.”

In totaal worden er in de Krimpenerwaard en het Gouwewierickegebied acht groene belevingspunten gecreëerd met ‘babbelende insectenhotels’. Anita van Staveren: “Hoe leuk is het om met zijn allen op de fiets te stappen en naar een groen belevingspunt te fietsen, waar je bij een boer of producent een heerlijk ijsje van boerenmelk kunt eten of kunt genieten van echte boerenkaas en gelijk kunt zien hoe de koeien gemolken worden met melkrobot!

struinenenvorsen2De producenten en leveranciers vervullen hun rol als gastvrouw/-heer en vertellen aldaar over hun streekproducten en de rol die de insecten, vlinders en bijen hierbij spelen. Om hun verhalen goed uit te dragen, krijgen ze een storytelling workshop aangeboden en tevens een bedrijfsadvies om biodiversiteit beter te integreren in hun bedrijfsvoering.

De groene belevingspunten worden ingericht met eetnatuur, kruidentuintjes, vlinder- bijen- en insectenplekjes (biodiversiteit intensief beheer) en voorzien van een informatiestructuur, die duurzaam en spraakmakend is door plaatsing van babbelende insectenhotels met informatiewijzers over voedselproductie, biodiversiteit, recreatie in combinatie met
cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Deze insectenhotels dienen niet alleen als herkenningspunten, maar zijn ook bedoeld om de verwondering voor de natuur te vergroten en de nieuwsgierigheid van kinderen te prikkelen. Zo vertellen vlinders, bijen, lieveheersbeestjes, hommels, wespen, de natuurlijke helpers van de boer, teler allemaal hun verhaal (audio). Deze verhalen zijn via een qr-code ter plaatse of online te beluisteren.

De groenbelevingspunten worden met elkaar verbonden door twee Vlinder Routes, die langs de door agrariërs ingezaaide bloemrijke linie-elementen (biodiversiteit extensief beheer) lopen. Hiervoor zullen routekaartjes ontwikkeld worden die via de deelnemers en de VVV’s verspreid zullen worden. Uiteraard zijn de routes ook gedigitaliseerd en smartphoneproof!