vrijdag, 27 november 2020 21:08

Het Feestplein van OBS De Polsstok biedt echte meerwaarde

Webbeheerder Christian van den Berg 

Bij het vijftigjarig bestaan deed openbare basisschool De Polsstok in Berkenwoude haar leerlingen een groot plezier door ‘Het Feestplein’ op te leveren, een totaal vernieuwd schoolplein met ‘voor ieder kind prachtplezier’, zoals de pay-off luidde. StreekFonds Krimpenerwaard was één van de organisaties die het project met een bijdrage ondersteunde. Leuk om eens te kijken hoe ‘Het Feestplein’ in de praktijk functioneert.

Bij de ingang van de school worden we allerhartelijkst verwelkomt door locatieleider Bram de Jong. “We wilden graag een nieuw en groen schoolplein”, vertelt hij. “Het oude plein was behoorlijk verzakt en bevatte speeltoestellen die aan vernieuwing toe waren. We kwamen echter
als school middelen te kort om de boel eens goed aan te pakken. Om te onderzoeken of er wellicht tóch mogelijkheden waren, richtten we een ‘schoolpleincommissie’ op, bestaande uit een groep enthousiaste ouders en mijn persoon. De ouders gingen meteen flink aan het werk. Ze maakten een ontwerp, gingen op zoek naar sponsors en bedrijven waar ze kortingen konden bedingen. Zelf hield ik me bezig met de financiële kant van de zaak namens onze school en Onderwijs Primair, een organisatie waaronder de Polsstok in bestuurlijke zin onder ressorteert. Toen we de basis onder het schoolplein rond hadden, lieten we de leerlingen kijken naar het ontwerp. Na wat aanpassingen werd het unaniem goedgekeurd en konden we ook in de praktijk aan de slag. Het Feestplein werd gerealiseerd door een bedrijf van één van de ouders met geweldige hulp van een grote groep andere ouders, die ook nu nog in touw zijn om plein en schooltuin te onderhouden.feestplein2

Het Feestplein bestaat uit een ruim gedeelte met verschillende speeltoestellen met ondergrond van houtsnippers, een door StreekFonds Krimpeneraard geschonken ‘watertafel’ en regenzuilen, een haag en een voetbalveldje. “De filosofie achter het plein is dat we de leerlingen zoveel mogelijk sámen willen laten spelen”, vertelt Bram de Jong. “Het leuke is dat je dat ook écht ziet gebeuren. Daarmee voldoet Het Feestplein precies aan wat wijk met z’n allen zo graag wilden.”

Ook creëerde men een fraaie schooltuin aan de straatkant van het schoolgebouw. “Daar hebben de leerlingen hun eigen moestuin en de ruimte om ook buiten les te krijgen,” aldus Bram de Jong. “Er zijn diverse ouders die op die plek komen vertellen over de natuur. We zijn nog altijd trots op ons plein en de tuin. Een mooier jubileumcadeau had onze school niet kunnen krijgen. Met dank aan al die mensen die er aan hebben meegewerkt. Met elkaar hebben we écht voor meerwaarde gezorgd!”