Bedstee in de molen bij Haastrecht

molen haastrecht bedstee

 

De Molen achter Haastrecht kreeg in november 2010 haar wieken terug! Dit is een historisch moment in de geschiedenis van de molen. Er leeft de wens om in de molen de bedstede in oude stijl te herbouwen. De bedstede laat zien hoe de molenaarsfamilie leefde. Ook biedt de bedstee veel aanknopingspunten om te vertellen over oude gebruiken en gezegden.

In 1914 werd de flesvormige molen ontdaan van kap, staart, wiekenkruis en gaande werk. Eén jaar na het afronden van de restauratie heeft de molen ruim 100.000 omwentelingen gedraaid en vele belangstellenden hebben al een kijkje genomen onder de kap.

Eline Decker, Zuid-Hollands Landschap:
" De Molen achter Haastrecht is een bijzonder monument. Het maakt deel uit van het cultuurhistorisch en waterstaatkundig waardevolle complex de Hooge Boezem achter Haastrecht dat bekend is als de oudste tweetrapsbemaling van Nederland. Deze molen is als enige van een reeks van zeven molens overgebleven en kan hier nog als laatste getuigen van de eeuwenlange polderbemalingshistorie van de Lopiker- en Krimpenerwaard."
"De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de molen en polders van de Hooge Boezem aangekocht om het cultuurhistorisch waardevolle landschap voor de toekomst te behouden. Het is van belang om het gebied en de molen toegankelijk te maken voor het publiek. Een groepje vrijwillige molenaars zorgt dat de molen op zaterdag open is. Als het weer het toelaat draait de molen. De molenaars zijn enthousiast om vragen te beantwoorden. Bezoekers hebben interesse in de werking van de molen maar zijn ook benieuwd hoe het leven in de molen was.   De bedstede is heel geschikt om deze verhalen te vertellen."

Gevraagde investering vanuit het StreekFonds: € 4500,-

molen achter haastrecht    interieur molen


Maart 2017:

"Met onder meer een donatie van het StreekFonds heeft de Molen achter Haastrecht haar bedstede weer terug!

De bedstede laat zien hoe de molenaarsfamilie leefde."

  • bestee_molen_Haastrecht
  • molen_Haastrecht