Veenvaren Krimpenerwaard

veenvaren

 

De Krimpenerwaard was vroeger een bron van allerlei grondstoffen zoals hout voor boeren bedrijven, touw voor de zeilvaart en turf voor de steden.

Rond 1800 was de natte infrastructuur helemaal aan de turfwinning aangepast, wat blijkt uit sluizen, vaarten en ophaalbruggen. De Stichting Veenvaren Krimpenerwaard bevordert de kleinschalige, natuurvriendelijke recreatievaart in de Krimpenerwaard en alles wat daar mee samenhangt.

De stichting wil de geschiedenis van het veenvaren levend houden. Zij geeft voorlichtingsmateriaal en een nieuwsbrief uit. Ook wil de stichting zelf één of meer kleine vaartuigen exploiteren, passende in de agrarische cultuurhistorie van de Krimpenerwaard als vroegere vaarpolder.
In het voorjaar wil Veenvaren Krimpenerwaard ‘stiltevaartochten met de boerenschouw’ organiseren. Onder het genot van fluistervoortstuwing zal in 2 uur tijd de poldernatuur op inspirerende wijze worden ontdekt.
De stichting Veenvaren wil een folder uitbrengen om zo haar doelen beter onder de aandacht te kunnen brengen.

Gevraagde investering vanuit het StreekFonds: € 500,-        GEREALISEERD