Broedplaatsen voor de zwarte stern

zwarte stern

 

De zwarte stern is een bedreigde vogelsoort. Hij houdt van natte, waterrijke gebieden en komt in Nederland steeds minder voor. Toch weten meer dan honderd broedparen elk jaar de Krimpenerwaard te vinden. Om de streek nog aantrekkelijker te maken voor de unieke vogels, voeren natuur- en landschapsorganisaties en boeren een gezamenlijk project uit. Zij zorgen voor broedputten, broedvlotjes en krabbenscheer om het leefgebied van de zwarte stern te verbeteren.

Elk voorjaar komt de zwarte stern vanuit Afrika naar Europa om er te broeden. Een aantal broedparen blijft dan in Nederland, andere trekken verder naar onder meer Polen en Estland. De Krimpenerwaard is een populaire broedplaats voor de zwarte sternen die in Nederland blijven. De rust, ruimte en voedselrijke sloten in het gebied trokken vorig jaar 146 broedparen.
Ook dit jaar zijn de eerste sternen alweer gesignaleerd in de Krimpenerwaard. 

Waterplanten

Belangrijk is de aanwezigheid van waterplanten of ander drijvend materiaal om een nest op te bouwen. Liefst kiezen de vogels voor krabbenscheer, omdat de stekelige bladeren van dit waterplantje bescherming bieden tegen vijanden als roofvogels, snoeken of bunzingen. krabbenscheernwOok is tussen de bladeren en wortels voedsel te vinden, zoals jonge vissen en libellen, die hun eitjes op de bladeren afzetten. Helaas staat  
de krabbenscheer net als de zwarte stern op de rode lijst van bedreigde soort

Broedplaatsen

Natuur- en landschapsorganisaties en boeren hebben met elkaar besloten hier iets aan te doen. Met financiële ondersteuning van de provincie Zuid-Holland en medewerking van het Streekfonds Krimpenerwaard worden het komende jaar diverse projecten uitgevoerd om het leefgebied van de zwarte stern te verbeteren. Om te beginnen worden er broedvlotjes uitgezet in de sloten; een kunststofplankjes met een kokosnetje, plus wat bagger en waterplanten. zwarte sternDat vlotje groeit in de loop van het seizoen uit tot een op het water deinend nest, en is onder zwarte sterns bijna even populair als krabbenscheer. Ook wordt het aantal broedputten in de Krimpenerwaard verdubbeld van drie naar zes, door op een aantal geschikte broedplekken in sloten een verbreding te maken, die aan broedende vogels extra beschutting biedt.

Voedsel

Het natuurvriendelijke baggeren van sloten is een ander project dat de zwarte sternen helpt. Daardoor verbetert namelijk de kwaliteit van het water en hebben waterplanten als krabbenscheer meer kans om zich te ontwikkelen. Ook het aanleggen van natuurlijke oevers is gunstig voor de vogels. Tot slot wordt op verschillende plaatsen krabbenscheer uitgezet in de sloten.

Meer lezen

Ecoloog en vogelaar Rudi Terlouw van Bui-Tegewoon weet alles over “De zwarte stern in de Krimpenerwaard".