Herstel kleine landschapselementen

landschapselementen

 

Het landschap van de Krimpenerwaard toont diverse sporen van het verleden. Pestbosjes, geriefhout, veenputten, polderkaden en tiendwegen vertellen veel over de geschiedenis van de streek. Willen we dat bewaren, dan is het hoog tijd voor wat achterstallig onderhoud.

Kleine bosjes op een door een ringsloot omzoomd stuk land. Rijtjes van boerenkuilen in het land. Verharde en onverharde kades die voor droge voeten zorgen en tiendwegen die langs de sloten slingeren. Het zijn cultuurhistorisch, landschappelijk en ecologisch waardevolle elementen die de Krimpenerwaard karakteriseren.

Veel van die karakteristieke elementen hebben dringend onderhoud nodig.
Ook moeten er goede afspraken worden om het beheer in de toekomst goed en duurzaam te regelen. Om die reden start dit jaar het project ‘herstel kleine landschapselementen’. Agrarisch Natuur Vereniging Weidehof is als gebiedspartner bij het project betrokken.

Het project stelt inwoners en bezoekers van de Krimpenerwaard in staat om het landschap ook in de toekomst te kunnen genieten, en er zowel heden als verleden te beleven.