Gouderakse Tiendweg

gouderakse tiendweg

 

De Gouderakse Lange Tiendweg stamt uit de ontginningsgeschiedenis van de Krimpenerwaard. Dat geeft de weg een grote cultuurhistorische waarde. Om die waarde ook in de toekomst te kunnen beleven, is het herstel van de beplanting hard nodig.

De afgelopen jaren is zwaar achterstallig onderhoud ontstaan. Nu het gebied in beheer wordt genomen als kerngebied binnen de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) en is opgenomen in provinciale fietsroutes, is het wenselijk dat de landschappelijke beplanting wordt hersteld. Zodat de fraaie tiendweg in polder Kattendijksblok in Gouderak in duurzaam beheer kan worden genomen.

De Natuur Coöperatie Krimpenerwaard is de gebiedspartij die het onderhoud en beheer op zich neemt. De eerste onderhoudsactiviteiten hebben in maart 2015 plaats gevonden.