Project Kansenboek zwarte stern

Het Kansenboek is een concrete uitwerking van de Kansenkaart zwarte stern Krimpenerwaard uit 2011. Per deelgebied/polder worden de potentiële broed- en foerageerbiotopen van de zwarte sterns in de Krimpenerwaard uitgewerkt en voorzien van concrete inrichtingsplannen.

Het Streekfonds heeft voor het opstellen van het Kansenboek een team samengesteld dat lokale expertise, praktische kennis over projectuitvoering en de beste informatie over bescherming van het leefgebied van de zwarte stern garandeert.

Het Streekfonds probeert bestuurders, plannenmakers, uitvoerende partijen en vrijwilligers te inspireren om zich in te zetten voor de groei van het aantal zwarte sterns in de Krimpenerwaard door middel van de uitvoering van het Kansenboek.

Het expertiseteam zwarte stern

Jan van der Winden/Ecology, research en consultancy;
moerasvogelonderzoeker met veel kennis over de zwarte stern, inmiddels een aantal jaar betrokken bij de zwarte stern populatie in de Krimpenerwaard

Jan de Jong /Natuurresultaat;
adviseur in het groen, draagt zorg voor de aansluiting bij lopende projecten en beleidsdoelen van de verschillende (semi)overheden en stakeholders.

Rudi Terlouw /Bui-TeGewoon;
ervaren projectuitvoerder, heeft kennis van het gebied en volgt de zwarte stern populatie in de Krimpenerwaard al jaren.

 

Dossier de Zwarte Stern

 

De zwarte stern is een bedreigde vogelsoort. Hij houdt van natte, waterrijke gebieden en komt in Nederland steeds minder voor. Toch weten meer dan honderd broedparen elk jaar ...

Broedplaatsen voor de zwarte Stern

Ecoloog en vogelaar Rudi Terlouw weet alles over de bijzondere trekvogel, die 5.000 kilometer vliegt om in dit unieke gebied te komen broeden.

De Krimpenerwaard is belangrijk voor de zwarte stern

'Zwarte stern komt meer en meer terug in de Krimpenerwaard'. Dat is de titel van een artikel in het meinummer van het tijdschrift van het Zuid-Hollands Landschap.

De Zwarte Stern in de Krimpenerwaard

Elk voorjaar weet de bedreigde zwarte stern de Krimpenerwaard weer te vinden om er te broeden.

Project Beleef de Reis van de Zwarte Stern

Op vrijdag 29 september aanstaande vindt van 13:00 tot 14:30 uur de overhandiging plaats van het Kansenboek Zwarte Stern aan de Krimpenerwaard. Wethouder Pieter Neven zal het Kansenboek in ontvangst nemen in de Werkschuur van het Zuid-Hollands Landschap, Schaapjeszijde 4 , 2935 CK in Ouderkerk aan den IJssel. Het gaat goed met de zwarte stern in de Krimpenerwaard! Dankzij de inspanningen van natuurbeheerders, boeren en veel enthousiaste vrijwilligers namen de aantallen broedparen in de afgelopen jaren flink toe. En als het goed gaat met de zwarte stern, gaat het goed met de Krimpenerwaard. Want als de zeldzame trekvogel zich ergens thuisvoelt, is dat omdat de kwaliteit van de natuur en het water goed is.

Kansenboek de Zwarte Stern

Kansrijke broedgebieden voor de Zwarte Stern (kaart)

Kansrijke broedgebieden voor de Zwarte Stern

Op 14/11/2017 vertelden secretaris Katrien Prak en vogelkenner Jan van der Winden aan AD Groene Hart over het belang van de Zwarte stern voor de Krimpenerwaard. "Zwarte stern graadmeter voor natuur in Waard"

Artikel uit het Algemeen Dagblad d.d. 14-11-2017