zaterdag, 17 februari 2018 08:38

Aanleg 3 Idylles

idylles


De aanleg van 3 Idylles in de Krimpenerwaard is onderdeel van een project om de sterke achteruitgang van vlinders in de streek een halt toe te roepen. Idylles zijn plekken waar bijen, vlinders én mensen kunnen genieten van streekeigen bloemen. De belangrijkste doelstelling van de aanleg is om vlinders terug naar de Krimpenerwaard te krijgen.

Projectduur

Het project is een initiatief van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) en loopt van januari 2018 tot augustus 2019. Diverse maatregelen versterken de leefomgeving van vlinders, terwijl naar verwachting ook hommels, bijen en zweefvliegen zullen profiteren. Het Streekfonds steunt de aanleg van 3 Idylles met een bedrag van 4.500 euro.

Partners

De idylles zullen in januari/februari 2018 worden gereedgemaakt en ingezaaid. Het jaarlijkse onderhoud wordt vastgelegd in de beheerplannen van Groenalliantie Midden-Holland (GMH) en het Zuid-Hollands Landschap. Ook de Vlinderstichting is bij de aanleg betrokken. Zo zal de continuïteit van de idylles goed gewaarborgd zijn.

In september 2015 werd de eerste Idylle met steun van het Streekfonds aangelegd in het Loetbos. Daar werd in 2016 een insectenhotel aan toegevoegd.

Meer over Idylles

Idylles worden aangelegd met kennis en financiële ondersteuning van de Vlinderstichting en de Nederlandse Bijenhoudersvereniging. Meer informatie over Idylles in Nederland: http://idylle.vlinderstichting.nl/